top of page

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Studio Kwiatowa Artur Wesołowski

ul. Kwiatowa 28/7 02-539 Warszawa

e-mail: info@weskystudio.com

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko……………………………………………………
Adres…………………………………………………………………..
Data…………………………………………………………………….

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

bottom of page